Bijzzzaak en Groen Kapitaal

Ons burgerinitiatief is in februari 2020 aangemeld op het platform van Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland. Groen Kapitaal is hét netwerkplatform van de provincie Noord-Holland voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren. Het staat voor innovatieve oplossingen, die natuur combineren met infrastructuur en leefomgeving, economie en landbouw.  Daarom bouwen we aan een netwerk waar partijen (burgers, natuurbeheerders, Lees verder…

Botanische graffiti

Botanische ‘graffiti’ geeft stoepplantjes een naam. In Frankrijk en Engeland is het al een rage: met stoepkrijt de namen bij onkruid op de stoep schrijven. Deze ‘stoepplantjes’ zijn van belang voor de biodiversiteit in de stad en helpen mee de verstedelijkte omgeving te koelen. Door ze van een naam te Lees verder…

Landelijke Zaaidag 22 april 2020

’Iedereen kan helpen Nederland bloemrijker te maken’ Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen voor het zevende jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat. Ook in 2018 en in 2019 werd in allerlei nieuwsberichten duidelijk dat bijen en andere Lees verder…