De Mient Bloeit! is een initiatief van bewoners die van de Mient een bloeiende parel willen maken. Samen met buurtgenoten willen zij daar graag in 2019 bloemen inzaaien en fruitbomen aanplanten. Ook zullen activiteiten worden georganiseerd als een planteninventarisatie, vlindertelling en bijenhotels maken. 

 Projectplan De Mient Bloeit!

We zijn weer een stap dichter bij het realiseren van een bloemenweide aan de Mient. We hebben eind december een bewoners enquête uitgezet in de buurt van de Mient. Heel blij waren we met een grote respons: 30% van alle enquêtes kregen we terug. Nog blijer waren we met de reacties. Vijfennegentig procent (95%) van de mensen die de enquête terugstuurden vindt de bloemenweide een goed idee!

Resultaten enquete De Mient Bloeit

Zaaien op de Mient 13 april 2019

Wilt u reageren? Neem dan contact met ons op via mient@bijzzzaak.nl