Bijzzzaak biedt ondersteuning aan leerkrachten van basisscholen bij lessen , thema’s en projecten over bijen (en andere bestuivers). We stellen lessen en lespakketten voor alle groepen beschikbaar  evenals educatief materiaal, zoals zoekkaarten en  informatiekaarten. We kunnen meedenken met het opzetten van  een les of project en we kunnen ook begeleiden bij de uitvoering van lessen. 

Voor de scholen die meedoen is een bijenhotel beschikbaar, dat op school kan worden opgehangen.

Het is ook mogelijk om een bezoek van een imker op school te krijgen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van praktisch materiaal zoals honingraten.

We werken op dit moment samen met twee Castricumse basisscholen, de Cuneraschool  en de Paulusschool

In de toekomst willen we met meer basisscholen en ook middelbare scholen samenwerken.

Bijzzzaak zet zich ook in voor voorlichting en educatie aan volwassenen.  We halen dit jaar de fototentoonstelling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging  naar Castricum. Het zijn prachtige foto’s, die veel informatie geven over het leven van bijen en over de voorwaarden voor hun leefomgeving. 

Contact
Leerkrachten van  Castricumse basis- en middelbare scholen die met lessen over bijen  aan de slag willen, kunnen  contact met ons opnemen. Wij horen graag van je. info@bijzzaak.nl