Datum/Tijd
Date(s) - 16-11-2019
10:00 - 13:00

Locatie
Hoek Walstro Kievit

Categorieën


Ga op zaterdag 16 november 10.00 mee struiken planten voor bijen, hommels, vlinders en vogels in Castricum – hoek Walstro / Kievit

Zowel honingbijen als veel solitaire wilde bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen komen in maart tevoorschijn uit hun overwinteringsplekken. Ze moeten dan zo snel mogelijk nectar drinken en massa’s stuifmeel verzamelen om voor het nieuwe jaar weer nageslacht  voort te brengen. De centrale supermarkten in maart/april zijn wilgenstruiken met katjes.  Als die ontbreken is een wijde omgeving ongeschikt voor al de genoemde insecten. Een inventarisatie in Castricum liet zien dat wilgenstruiken nog maar nauwelijks in ons dorp te vinden zijn. Daarom tijd voor actie als we iets voor bijen willen doen; we gaan een Katjesdag organiseren. De dag zal plaatsvinden op zaterdag 16 november.

De verspreiding van wilgenkatjes is in vergaande mate bepalend voor de hoeveelheid bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen die in een gebied  kunnen leven. Talloze wilde bijensoorten kunnen bijvoorbeeld niet verder van wilgenstruiken afleven dan zo’n 150 tot 250 m.  Na de periode dat katjes bloeien, worden andere planten van groot belang. De keuzemogelijkheid wordt dan gelukkig veel groter. Maar het is dan wel belangrijk dat deze struiken en kruiden zoals meidoorns, wilde liguster, sporkehout en een plant als fluitenkruid voorhanden zijn.

De meeste plantsoenen met struiken in Castricum, ook in de doorgaande groene linten, bestaan echter bijna geheel uit uitheemse struikensoorten die van geen enkele waarde zijn voor onze bijen, hommels, vlinders of vogels. Op veel plaatsen zijn struiken zelfs geheel weggehaald.  Zomen waar fluitenkruid blijft staan zijn zeldzaam, omdat ze worden kaal geschoffeld of samen met het gazon voortdurend worden gemaaid.

Bijzzzaak gaat daarom in een aantal strategisch uitgekozen groenstroken die binnen de groenlinten van Castricum liggen,  een werkdag organiseren , We gaan daar de voor bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen noodzakelijke wilgenstruik soorten aanplanten. En voor later in het seizoen gaan we aanvullend ook inheemse struiken als meidoorn, sleedoorn, wilde liguster, hondsroos, Gelderse roos en sporkehout toevoegen. Van deze struiken profiteren trouwens ook kleine zangvogels. Die krijgen weer nestgelegenheid en bessen als voedsel.

Weet je nu al dat je graag wat voor bijen, hommels, vlinders en vogels wil doen en daarom beslist mee wil gaan planten; geef dan je naam en mailadres dan alvast door via website www.bijzzzaak.nl onder vermelding van “ik wil graag meewerken op de katjesdag”.