Datum/Tijd
Date(s) - 22-04-2019
Hele dag

Categorieën


Op maandag 22 april organiseren Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting voor het vijfde jaar een landelijke zaaidag voor bijen en andere insecten om Nederland bloemrijker te maken. Particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters worden opgeroepen om bv. bloemstroken aan te leggen, akkerranden in te zaaien en klavers te laten staan,  zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.

Het is code ‘rood’ voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven. Meer dan de helft van de wilde bijen in Nederland staat op de rode lijst en dreigt te verdwijnen.
Dat komt onder andere door de afname van hun leefgebied (door intensieve landbouw, meer bebouwing en infrastructuur), en het gebruik van bepaalde soorten pesticiden.

Grondbezitters worden opgeroepen op 22 april mee te helpen.
Bv. door middel van inheemse bloemen- op akkerranden en weilanden te zaaien, of voor insecten aantrekkelijke bloemsoorten in particuliere tuinen aan te planten.  Bij voorkeur enkelbloemige typen zoals afrikaantjes, stokrozen, zomerasters.

Voor bloemenzaden kunt u terecht op de webshop van de Bijenstichting, maar ook bij veel tuinzaken. Let goed op dat bloemenmengsels van biologische teelt afkomstig zijn.
Bijen zijn ook blij met klavers, paardenbloemen en madeliefjes. Maai dus eens wat later en laat die bloemen wat langer staan. Of kies ervoor om gefaseerd te maaien. Dan is er altijd voedsel beschikbaar voor de bijen.

En vergeet niet: wilde bloemenmengsels in uw tuin zijn niet alleen goed voor de bij, maar ook nog eens prachtig om te zien!