Stel u heeft een leuke groenstrook gezien van de gemeente, en u wilt dit graag omvormen tot een stukje natuur dat aantrekkelijk is voor de wilde bij en andere insecten.

Hoe pakt u dat aan?

  1. Benader bekenden of buren of zij u willen helpen met het maken van het plan. Samen maakt het werk wat lichter en leuker. Bovendien heeft u dan al een beetje draagvlak. Kijk op pagina Stappenplan Aanleggen natuurlijk groen hoe u dit kunt doen
  2. Onderzoek hoe het groen momenteel gebruikt wordt. Worden hier honden uitgelaten? Spelen er kinderen? Wordt het op een andere manier gebruikt? Houdt in uw plannen rekening met deze gebruikers door ze een plek te laten behouden in uw plan voor het buurtgroen
  3. Leg uw plan voor aan de buurt. Dit kunt u doen door middel van een enquête. Klik hier voor een voorbeeld. Het is aan te bevelen de enquête vooraf even met de gebiedsregisseur van de gemeente te bespreken (zie volgende punt).
  4. Leg uw plan voor aan de gemeente. De eerste contactpersoon is de gebiedsregisseur. Contactgegevens vindt u hier:
    www.castricum.nl/over-de-gemeente/gebiedsregisseurs/

Een concreet voorbeeld voor een plan voor omvorming van openbaar groen kunt u hier bekijken: Projectplan de Mient Bloeit).

De foto hieronder toont een omgevormde groenstrook door een bewoner op de hoek Cieweg / C.F. Smeetslaan

omvorming groenstrook gemeente Castricum

bewonersinitiatief hoek Cieweg / C.F. Smeetslaan