Stel u heeft een leuke groenstrook gezien van de gemeente, en u wilt dit graag omvormen tot een stukje natuur dat aantrekkelijk is voor de wilde bij en andere insecten.

Of u wilt een boomspiegel (het stukje grond rondom de stam van een boom) in uw straat inzaaien of daar iets aanplanten.

Hoe pakt u dat aan?

VOOR DE BOOMSPIEGEL

Leg uw plan voor aan de gemeente. De eerste contactpersoon is de gebiedsregisseur. Kijk op www.castricum.nl/over-de-gemeente/gebiedsregisseurs.

U kunt ook de gemeente bellen voor informatie: 14 0251 (zonder netnummer) 

VOOR DE GROENSTROOK

  1. Bepaal of u het zelf wilt gaan doen of met anderen, bv. buurtbewoners, buren of bekenden. Vraag in het laatste geval of zij u willen helpen met het maken van het plan. Samen maakt het werk wat lichter en leuker. Bovendien heeft u dan al een beetje draagvlak. Kijk op pagina Stappenplan Aanleggen natuurlijk groen hoe u een plan kan maken
  2. Onderzoek hoe het groen momenteel gebruikt wordt. Worden hier honden uitgelaten? Spelen er kinderen? Wordt het op een andere manier gebruikt? Houdt in uw plannen rekening met deze gebruikers door ze een plek te laten behouden in uw plan voor het buurtgroen
  3. Leg uw plan voor aan de buurt. Dit kunt u doen door middel van een enquête. Klik hier voor een voorbeeld. Het is aan te bevelen de enquête vooraf even met de gebiedsregisseur van de gemeente te bespreken (zie volgende punt).
  4. Leg uw plan voor aan de gemeente. De eerste contactpersoon is de gebiedsregisseur. Contactgegevens vindt u hier:
    www.castricum.nl/over-de-gemeente/gebiedsregisseurs/

Een concreet voorbeeld voor een plan voor omvorming van openbaar groen kunt u hier bekijken: Projectplan de Mient Bloeit).

De foto hieronder toont een omgevormde groenstrook door een bewoner op de hoek Cieweg / C.F. Smeetslaan

omvorming groenstrook gemeente Castricum

bewonersinitiatief hoek Cieweg / C.F. Smeetslaan