Marina de Haan 17-12-2020 Noord-Hollands Dagblad –

Sylvia Deelstra en Marie-Louise Janssen zijn bezorgd over de bijen én de natuur. „Ik geniet van de natuur”, zegt Sylvia. „Maar ik zie om me heen dat de natuur onder druk staat en dat te weinig mensen zich daar bewust van zijn.”

Castricum
Met het burgerinitiatief Bijzzzaak hopen ze de gemeente Castricum aantrekkelijker te maken voor zowel de bijen als de mensen. De Castricumse dames zijn onderdeel van de groep die nu zo’n drie jaar actief is. „We zetten ons in om de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en leefbaarheid te vergroten”, vertelt Marie-Louise (72). „Dat doen we door bijvoorbeeld groene grasvelden op te waarderen naar weelderige bloemenweides.
Maar ook door de bermen te laten bloeien en (fruit) bomen te planten in de openbare ruimte.” De natuur verandert en lijkt zelfs te verdwijnen, weet Sylvia (60). „Toen ik jong was, was er echt veel meer natuur. Ik kom uit Limburg en liep daar door de velden met korenbloemen, margrieten en klaprozen. Nu zijn die velden er niet meer.”

Voorbode
Er is volgens Sylvia sowieso meer land-, wegen- en woningbouw. „Wat ook nodig is, want we zijn met steeds meer mensen. Maar het is tijd om de natuur terug te halen, om de natuur een handje te helpen.” Het uitsterven van veel wilde bijensoorten en insecten is volgens de vrouwen een voorbode. Sylvia: „Zodra een soort is verdwenen, zullen andere soorten ook volgen. En dan krijgen we dus steeds minder soorten bijen en bloemen, maar ook minder vogels die insecten eten. En vergeet niet dat de bestuiving van planten voor een groot deel door wilde bijen wordt gedaan. Als de wilde bijen verdwijnen, zal dit steeds meer door de mens met bijenvolken gedaan moeten worden.” Daarom willen ze met de Bijzzzaak de wilde stukjes natuur terugwinnen. „Dat mag best met het behoud van de huidige kennis, kunde en mogelijkheden. Maar het moet anders. Ik denk dat we moeten zoeken naar een tussenweg”, zegt Marie-Louise. „De gemiddelde mens gaat van het ene uiterste naar het andere, maar we moeten ergens in het midden uitkomen.”

Onkruid
Marie-Louise is een echte ’natuurdrammer’. Zij praat met iedereen over de natuur en als er iets gedaan moet worden, steekt ze de handen uit de mouwen. „Het stikt van de weideplanten die als onkruid worden aangezien.’’
„Die planten, zoals de brandnetel en de paardenbloem, worden
door iedereen fanatiek weggehaald. De bijen komen op hele specifieke planten en bloemen af. Dat geldt ook voor vlinders trouwens, dat zijn ook bestuivers. Planten mogen niet langer voor onkruid aangezien worden. Als er niet meer insecten komen, kunnen we straks zelf groenten, granen en fruit gaan bestuiven voor ons voedsel, want alleen bestuiving door de
wind is echt onvoldoende.”
Sylvia vult aan: „We krijgen dan ook een beperkt aantal soorten, het wordt een monocultuur. Stel je voor dat je alleen maar kraaien en meeuwen hebt en geen andere vogels. Het wordt saai.”

Bollenplantdag
Met de Bijzzzaak houden ze verschillende activiteiten, zoals een
bollenplantdag afgelopen najaar. Toen zijn er achtduizend biologische bloembollen, aangekocht door de gemeente Castricum, langs de Walstro geplant. Van blauwe druiven tot boshyacinten en botanische tulpen tot krokussen. Sylvia: „Dat is niet alleen noodzakelijk voedsel voor bijen en andere insecten. Het
is ook nog eens een lust voor het oog voor de voorbijgangers straks.”
Burgers worden gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen. Dat
kan zijn door een gemeentelijke groenstrook om te toveren tot een
stukje natuur. Maar ook de eigen tuin onder handen te nemen. Sylvia: „Sommige mensen willen een onderhoudsvriendelijke tuin, dus leggen ze die vol met stenen. Maar je kunt de tuin ook met weinig onderhoud bijvriendelijk maken
met struiken en planten. Denk aan wilgenstruiken, zoals de katwilg en de grauw wilg. Of een meidoorn, fluitenkruid, struikheide en de gewone margriet.”
Marie-Louise: „Wij hebben in onze eigen tuin en de nieuwe bijentuin in het plantsoen voor de deur een gezoem van jewelste.
Door de diversiteit van de beplanting is er in elk seizoen wel iets dat bloeit. ”

Bewustwording
Daarnaast zitten ze regelmatig met de gemeente om tafel om haar te adviseren. Marie-Louise: „We hebben een ontzettend groene gemeente, echt complimenten, maar wat er staat, is niet altijd heel doordacht.” Zo adviseren ze over het maaibeleid. „We hopen een stuk bewustwording te creëren. Gelukkig zijn er ook steeds meer boeren die wilde bloemstroken langs hun weilanden laten staan.”

In het kader van de adventsperiode brengt het Noord-Hollands Dagblad vier verhalen over mensen die zich belangeloos inzetten voor de medemens,
natuur en milieu. Verhalen met een goud randje.