Bijen, hommels en vlinders kunnen niet overleven als er in het vroege voorjaar geen bloeiende katjes van wilgen aanwezig zijn. Het groen van de gemeente Castricum blijkt heel arm aan deze voor insecten zo noodzakelijke planten te zijn.

Daarom organiseert Bijzzzaak op zaterdag 16 november om 10.00 in de grote groenstrook langs de Walstro, die onderdeel uitmaakt van de doorlopende groene linten door Castricum, een katjes plantdag.

Behalve wilgenstruiken zullen er aanvullend meidoorn sporkehout en Gelderse roos aangeplant worden, die later in het voorjaar belangrijk zijn voor bijen, hommels en vlinders. Ook vogels zullen trouwens sterk van deze struiken profiteren.

Bijzzzaak roept iedereen die insecten en vogels een warm hart toe draagt om mee te doen. Vanaf 9:45 uur verzamelen we bij de hoek Walstro / Kievit. De werkzaamheden starten om 10:00 uur. Rond 13:00 verwachten we klaar te zijn. Vergeet niet om zelf werkhandschoenen, een steekschop en/of een takkenschaar mee te nemen. Informatie inwinnen of jezelf opgeven kan via e-mail info@bijzzzaak.nl of p.mol@landschapnoordholland.nl

Werkgroep Kansrijke groenstroken, november 2019