’Iedereen kan helpen Nederland bloemrijker te maken’

Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen voor het zevende jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.

Ook in 2018 en in 2019 werd in allerlei nieuwsberichten duidelijk dat bijen en andere insecten bedreigd worden. Door het voedselaanbod te verhogen kan je jouw bijdrage leveren. 
Dat moeten dan wel geschikte bloemen zijn waar bijen voedsel kunnen vinden, dus bij voorkeur enkelbloemige typen. Daarnaast is het belangrijk dat de zaden/planten niet met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld en dus bij voorkeur van biologische teelt afkomstig zijn. Vanaf februari zijn ze in de webshop van de Bijenstichting te koop.

Lees meer over het evenement op de speciale Landelijke zaaidag pagina!


Het is code ‘rood’ voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven. Meer dan de helft van de wilde bijen in Nederland staat op de rode lijst en dreigt te verdwijnen. Dat komt onder andere door de afname van hun leefgebied (door intensieve landbouw, meer bebouwing en infrastructuur), en het gebruik van bepaalde soorten pesticiden.

De afname van het aantal bijen en hommels raakt ons mensen óók. Bijen en hommels bestuiven namelijk ook gewassen, met name in de fruitteelt. Om het leefgebied van de bij te kunnen herstellen moet er meer voedsel (maar ook nestplekken) aan bijen worden aangeboden.

In de gemeente Castricum (Castricum, Limmen, Akersloot en de Woude) is vorig jaar een belangengroep opgericht die zich inzet voor de bij.  Bijzzzaak kijkt samen met de gemeente hoe we ‘een voedselbank’ voor de bijen kunnen maken door groenstroken, bermen en openbare ruimten in te zetten om wilde bloemen in te zaaien en (fruit)bomen te planten.

Ook andere grondbezitters worden opgeroepen op 22 april mee te helpen. Bv. door middel van inheemse bloemen- op akkerranden en weilanden te zaaien, of voor insecten aantrekkelijke bloemsoorten in particuliere tuinen aan te planten. Bij voorkeur enkelbloemige typen zoals afrikaantjes, stokrozen, zomerasters.
Voor bloemenzaden kunt u terecht op de webshop van de Bijenstichting, maar ook bij veel tuinzaken. Let goed op dat bloemenmengsels van biologische teelt afkomstig zijn.
Bijen zijn ook blij met klavers, paardenbloemen en madeliefjes. Maai dus eens wat later en laat die bloemen wat langer staan. Of kies ervoor om gefaseerd te maaien. Dan is er altijd voedsel beschikbaar voor de bijen.

En vergeet niet: wilde bloemenmengsels in uw tuin zijn niet alleen goed voor de bij, maar ook nog eens prachtig om te zien!

14 april 2019: Castricummer/Noord-Hollands Dagblad

Categorieën: ActiviteitNieuws