CASTRICUM IN HET NIEUWS dd 15 april 2021

Rechts van het fietspad Hendriksveld, in de bocht van de Laan van Albertshoeve en de CF Smeetslaan, liggen drie grote glooiende grasstroken met enkele bomen/struiken en soms wat stroken bloembollen onder het gras. De middelste strook had het meeste saaie gras en daar is in overleg met de gemeentelijke groendienst en van de bewoners van de Oosterweideflat, afgelopen week een nieuwe vlinder/bijentuin gestart door drie vrijwilligers van Bijzzzaak.

Met behulp van de kraan van de gemeente, waar de vrijwilligers hen nogmaals hartelijk voor willen bedanken, is een deel van het gras weggehaald. In het centrum zijn vier van de brandstapel geredde perenbomen geplant van de kwekers die hun perenbomen niet kwijt konden in verband met de corona-sluitingen. Zij boden de bomen gratis aan, aan wie ze maar konden gebruiken omdat ze anders verbrand moesten worden. De kweekgrond moest weer vrijgemaakt worden voor nieuwe bomen. Via MeerBomenNu hebben veel bomen en struiken een nieuwe plek kunnen krijgen, onder andere bij de Oosterweideflat.

Klaar voor een prachtige bloemenweide

Na het verwijderen van nog aardig wat puin en stenen is de rest van de grond zo goed mogelijk geëgaliseerd en werd gemengd vlinder en bijenbloemenzaad uitgestrooid. “We hopen dat over enige tijd een prachtige bloemenweide met veel gezoem en gefladder een lust voor het oog zal worden! Heerlijk hoeveel betrokken, ijverige groenvrijwilligers er actief zijn in onze Gemeente Castricum, die al mooi groen was, maar nog steeds fraaier wordt.” aldus Math Rosendaal, Sylvia Deelstra en Marie-Louise Janssen, de vrijwilligers van Bijzzzaak, die zich voor dit fraaie initiatief hebben ingezet.

Nu nog kaal, maar hopelijk over een aantal weken staat deze tuin vol met bloemen