Wij zijn een groep enthousiaste natuurliefhebbers die een burgerinitiatief hebben opgestart in 2018, met als doel het bevorderen van de natuur binnen de dorpsgrenzen van Castricum in het algemeen en de leefomstandigheden van (bestuivende) insecten in het bijzonder. 

Onze aanpak:

  • Via overleg met de gemeente Castricum te komen tot natuurlijker (ecologisch) groenbeheer.
  • Het initiëren van omvormingen van openbaar groen.
  • Het bewuster maken van dorpsgenoten en ze motiveren om natuurlijke acties te ondernemen.

Voor particuliere tuinen of terreinen kunnen we helaas geen actieve rol spelen want daar hebben we de mankracht niet voor. Wel kunnen we advies uitbrengen over een ecologische aanpak en aangeven waar nuttige informatie te vinden is.

Dit bieden we aan voor scholen in de omgeving.

We helpen ook mee bij het organiseren van excursies bij lokale imkers.