De bewoners van Santmarkt 407-414: Wij hebben het plan om een strook gras (langs het voetpad, zie foto’s) van 2 meter breed en ongeveer 30 meter lang te laten afplaggen. Wij willen daar een tuin van maken waar insecten en vogels (en ook mensen) zich welkom voelen. Er is contact genomen met gebiedsregisseur Ciska de Jong en zij legt het voor aan Groenbeheer. Bij navraag vertelde zij dat de verschillende plannen in Castricum gecoördineerd zullen worden, dus we moeten wat geduld hebben. We hebben de tekening en het plan klaarliggen en als we groen licht krijgen zetten we de volgende stappen. 

Als voorbereiding verzamelen we zaad, vermeerderen we planten en oriënteerden we ons op geschiktheid van de plek.

Door Bijzzzaak was dit gebied als kansrijk voor bijen, insecten en vogels aangemerkt (sept 2018).
Florinda Nieuwenhuis en Eddy van der Geest van Bijzzzaak hebben al een kijkje genomen, we hebben het plan doorgepraat en zij hebben adviezen gegeven.
We willen zoveel mogelijk werken met een mix van vaste planten, zaaigoed en verwilderingsbollen, alles wat aantrekkelijk is voor insecten en vogels, en wat in het onderhoud niet te veel werk geeft.

We willen graag samenwerken met Bijzzzaak en/of ons laten adviseren door hen.