Twee Castricumse basisscholen zijn dit voorjaar aan de slag gegaan met bijenprojecten, namelijk de Cuneraschool en de Paulusschool. In de kleutergroepen en in een aantal hogere groepen is er met  veel nieuwsgierigheid en betrokkenheid geleerd over bijen. Zo is het een grote ontdekking om hommels en bijeen beter te bekijken met een loupe of een digitale microscoop. De werkgroep Educatie heeft de leerkrachten ondersteund met les ideeën en lesmateriaal. De leerkrachten waren enthousiast over het onderwerp: ‘Daar zou ik zelf niet zo gauw aan gedacht hebben’, ‘Biedt veel meer mogelijkheden dan ik dacht’.

Komend jaar willen we enkele andere scholen benaderen.

Werkgroep Educatie, oktober 2019