🐝 Bloemrijk Castricum

Bijzzzaak is een burgerinitiatief dat er voor staat om de gemeente Castricum en omstreken aantrekkelijker en smaakvoller te maken voor zowel de bijen als mensen. We zetten ons in om de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en leefbaarheid te vergroten door groene grasvelden op te waarderen naar weelderige bloemenweides, de bermen te laten bloeien en (fruit)bomen te planten in de openbare ruimte.

"Ons doel is de biodiversiteit in de CAL gemeentes (Castricum Limmen Akersloot) verhogen "

Parels

Prachtige stukjes natuur binnen onze gemeente waar we goed voor moeten zorgen (Buitendijkspad)

Bloemrijke bermen

Door minder te maaien zijn al goede resultaten te behalen (Molendijk)

Zomen

Door in een park een strook grenzend aan de struiken ongemaaid te laten ontstaat er een overgang van laag naar midden naar hoog, ideaal voor insecten (Laan van Albert’s Hoeve)

Wil je ook helpen?

Verslag Katjesdag 7 maart

Op zaterdag 7 maart hebben wij met een groep vrijwilligers aan de Henri Dunantsingel ruim 100 wilgenstruiken aangeplant voor bijen en hommels.

LUISTER NAAR ONS VERSLAG

Laatste nieuws

Landelijke Zaaidag 22 april 2020

’Iedereen kan helpen Nederland bloemrijker te maken’ Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen voor het zevende jaar particulieren, gemeenten, agrariĂ«rs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er Ă©Ă©n groot bloemenlint voor bijen ontstaat. Ook in 2018 en in 2019 werd in allerlei nieuwsberichten duidelijk dat bijen en andere insecten bedreigd worden. Door het…

Lees verder

Alle berichten


Landelijke Zaaidag 22 april 2020

Landelijke Zaaidag 22 april 2020

’Iedereen kan helpen Nederland bloemrijker te maken’ Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen voor het zevende jaar particulieren, gemeenten, agrariĂ«rs, scholen en andere…

Lees meer..


2e Katjesdag 7 maart 2020

2e Katjesdag 7 maart 2020

Wil je ook iets doen voor de bijen, hommels en vlinders? Op zaterdag 7 maart 10 uur hebben we bij…

Lees meer..


1e succesvolle Katjesdag

1e succesvolle Katjesdag

Castricummers planten wilgen voor bijen. Vlak voor de intocht van Sinterklaas heeft een groepje inwoners van Castricum cadeautjes aangeplant voor…

Lees meer..


Katjes(plant)dag Walstro

Katjes(plant)dag Walstro

Bijen, hommels en vlinders kunnen niet overleven als er in het vroege voorjaar geen bloeiende katjes van wilgen aanwezig zijn.…

Lees meer..


Bollen planten Mient

Bollen planten Mient

In het voorjaar hebben Castricummers op de Mient bloemen ingezaaid. A.s. zaterdag 9 november volgt een 2e actie. Nu worden…

Lees meer..


Verslag Bij-educatie

Verslag Bij-educatie

Twee Castricumse basisscholen zijn dit voorjaar aan de slag gegaan met bijenprojecten, namelijk de Cuneraschool en de Paulusschool. In de…

Lees meer..


Inrichting Walstro groenstrook

Inrichting Walstro groenstrook

De gemeente Castricum is bezig met de herinrichting van de Walstro. Hierbij wordt de bestaande groenstrook fors uitgebreid. Voor de…

Lees meer..


Verslag bijeenkomst ‘Bijpraten over bijen’ en fototentoonstelling

Verslag bijeenkomst ‘Bijpraten over bijen’ en fototentoonstelling

Samen met bibliotheek Kennemerwaard heeft de werkgroep Educatie een  fototentoonstelling over bijen georganiseerd. De tentoonstelling was 2 maanden te zien…

Lees meer..


Tuin in wording bij de Santmarkt

Tuin in wording bij de Santmarkt

De bewoners van Santmarkt 407-414: Wij hebben het plan om een strook gras (langs het voetpad, zie foto’s) van 2…

Lees meer..


Bij weer blij in de stad

Bij weer blij in de stad

Denk je aan bijen, dan denk je aan raten vol…Florinda Nieuwenhuis, stadsecoloog van de gemeente Amsterdam en deelnemer van Bijzzzaak,…

Lees meer..


De Mient winterklaar

De Mient winterklaar

Maaien en inzaaien De Mient 14 oktober 2019 Castricum. Je zou het niet zeggen, maar het gaat goed met het project…

Lees meer..


Stuk groenstrook hoek Cieweg / C.F. Smeetslaan

Stuk groenstrook hoek Cieweg / C.F. Smeetslaan

Een bewoner van de Cieweg heeft het tegenover hun huis gelegen groenstrook omgevormd tot een prachtig stukje wilde natuur.

Lees meer..


Landelijke Zaaidag april 2019

Landelijke Zaaidag april 2019

’Iedereen kan helpen Nederland bloemrijker te maken’ Op maandag 22 april organiseren Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting voor het vijfde jaar een landelijke…

Lees meer..


Meer bloemen en bijen in Castricum

Meer bloemen en bijen in Castricum

In augustus 2018 werd via een burgerinitiatief de werkgroep ‘Bijzzzaak’ opgericht. Inwoners van de gemeente Castricum, Limmen, Akersloot en de…

Lees meer..


Bijzzzaak wil bijvriendelijke omgeving

Bijzzzaak wil bijvriendelijke omgeving

Lees meer..

Weten wat u kunt doen om honingbijen en bestuivers te helpen?

Wie zijn wij

Wij zijn een groep enthousiaste natuurliefhebbers die een burgerinitiatief hebben opgestart in 2018, met als doel het bevorderen van de natuur binnen de dorpsgrenzen van Castricum in het algemeen en de leefomstandigheden van (bestuivende) insecten in het bijzonder.
Onze aanpak

Onze aanpak

- Via overleg met de gemeente Castricum te komen tot natuurlijker (ecologisch) groenbeheer

- Het initiëren van omvormingen van openbaar groen

- Het bewuster maken van dorpsgenoten en ze motiveren om natuurlijke acties te ondernemen.

Wat bieden wij?

Wat bieden wij?

We kunnen advies uitbrengen over een ecologische aanpak en aangeven waar nuttige informatie te vinden is.

Voor particuliere tuinen of terreinen kunnen we helaas geen actieve rol spelen want daar hebben we de mankracht niet voor.

Onze activiteiten

Onze activiteiten

- We organiseren regelmatig plant- en zaaidagen

- We helpen mee met het geven van educatie aan scholen en volwassenen en het organiseren van excursies bij lokale imkers.