🐝 Bloemrijk Castricum

Bijzzzaak is een burgerinitiatief dat er voor staat om de gemeente Castricum en omstreken aantrekkelijker en smaakvoller te maken voor zowel de bijen als mensen. We zetten ons in om de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en leefbaarheid te vergroten door groene grasvelden op te waarderen naar weelderige bloemenweides, de bermen te laten bloeien en (fruit)bomen te planten in de openbare ruimte.

"Ons doel is de biodiversiteit in de CAL gemeente (Castricum Limmen Akersloot) verhogen "

Parels

Prachtige stukjes natuur binnen onze gemeente waar we goed voor moeten zorgen (Buitendijkspad -Castricum)

Bloemrijke bermen

Door minder te maaien zijn al goede resultaten te behalen (Molendijk – Castricum)

Zomen

Door in een park een strook grenzend aan de struiken ongemaaid te laten ontstaat er een overgang van laag naar midden naar hoog, ideaal voor insecten (Laan van Albert’s Hoeve – Castricum)

Wil je ook helpen?

Nieuws

Nieuwe vlinder & bijentuin met fruitbomen

CASTRICUM IN HET NIEUWS dd 15 april 2021 Rechts van het fietspad Hendriksveld, in de bocht van de Laan van Albertshoeve en de CF Smeetslaan, liggen drie grote glooiende grasstroken met enkele bomen/struiken en soms wat stroken Lees verder…

Het is tijd om de natuur terug te halen

Marina de Haan 17-12-2020 Noord-Hollands Dagblad – Sylvia Deelstra en Marie-Louise Janssen zijn bezorgd over de bijen én de natuur. „Ik geniet van de natuur”, zegt Sylvia. „Maar ik zie om me heen dat de Lees verder…

Bollenplantdag za 9 nov 2020

De Groenspoor plantestafette was op zaterdag 9 november in het park Walstro te Castricum. Er waren zo’n 12 vrijwilligers van Bijzzzaak en de vereniging Groei en Bloei, verdeeld over 3 ploegen van 4, bij elkaar Lees verder…

Bijzzzaak en Groen Kapitaal

Ons burgerinitiatief is in februari 2020 aangemeld op het platform van Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland. Groen Kapitaal is hét netwerkplatform van de provincie Noord-Holland voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren. Het staat voor innovatieve oplossingen, die Lees verder…

ObsIdentify – herken de bij

Met de beeldherkenningsapp Obsidentify kun je elke dag op jacht in de eigen tuin om nieuwe insecten te vinden en te fotograferen. Zo kun je in het hele seizoen in kaart te brengen wat er Lees verder…

Wilde bijen in de eigen tuin

Het afgelopen jaar zijn door Bijzzzaak verschillende projecten uitgevoerd om bijen, hommels, zweegvliegen en tegelijk ook vogels weer goed leefgebied te geven. Dat was nodig, want meerdere onderzoeken toonden de voorbije paar jaar aan, dat Lees verder…

Botanische graffiti

Botanische ‘graffiti’ geeft stoepplantjes een naam. In Frankrijk en Engeland is het al een rage: met stoepkrijt de namen bij onkruid op de stoep schrijven. Deze ‘stoepplantjes’ zijn van belang voor de biodiversiteit in de Lees verder…

Bijenparadijs in wording bij Santmark

Hommels, bijen, lieveheersbeestjes, wat vlinders en natuurlijk mieren en luizen. Bewoners van De Santmark hebben ze inmiddels allemaal gesignaleerd in deze bijenborder. Die hebben ze onlangs aangelegd met hulp van de gemeente en Bijzzzaken. Begin Lees verder…

Volop bijen en vlinders op de Mient

Op de Mient stonden dit jaar veel soorten planten in bloei. Wel wat hoger dan we hadden verwacht, maar de natuur kiest de soorten die geschikt zijn voor de bodem en vochtigheid. Het voorjaar begon Lees verder…

Landelijke Zaaidag 22 april 2020

’Iedereen kan helpen Nederland bloemrijker te maken’ Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen voor het zevende jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat. Lees verder…

2e Katjesdag 7 maart 2020

Wil je ook iets doen voor de bijen, hommels en vlinders? Op zaterdag 7 maart 10 uur hebben we bij de Henri Dunantsingel (hoek Molenweide) wilgenstruiken aangeplant voor bijen en hommels met een groep van Lees verder…

Peter Mol plant een wilgenstruik

1e succesvolle Katjesdag

Castricummers planten wilgen voor bijen. Vlak voor de intocht van Sinterklaas heeft een groepje inwoners van Castricum cadeautjes aangeplant voor bijen. En wel in de vorm van wilgenstruiken, die in het voorjaar de bijen nectar Lees verder…

Katjes(plant)dag Walstro

Bijen, hommels en vlinders kunnen niet overleven als er in het vroege voorjaar geen bloeiende katjes van wilgen aanwezig zijn. Het groen van de gemeente Castricum blijkt heel arm aan deze voor insecten zo noodzakelijke Lees verder…

Verslag Bij-educatie

Twee Castricumse basisscholen zijn dit voorjaar aan de slag gegaan met bijenprojecten, namelijk de Cuneraschool en de Paulusschool. In de kleutergroepen en in een aantal hogere groepen is er met  veel nieuwsgierigheid en betrokkenheid geleerd Lees verder…

Inrichting Walstro groenstrook

De gemeente Castricum is bezig met de herinrichting van de Walstro. Hierbij wordt de bestaande groenstrook fors uitgebreid. Voor de inrichting van deze strook worden momenteel plannen gemaakt en de gemeente zou het prettig vinden Lees verder…

Verslag bijeenkomst ‘Bijpraten over bijen’ en fototentoonstelling

Samen met bibliotheek Kennemerwaard heeft de werkgroep Educatie een  fototentoonstelling over bijen georganiseerd. De tentoonstelling was 2 maanden te zien in Nieuw-Geesterhage. Op 31 augustus was de bijeenkomst Bijpraten over bijen , waarmee we de Lees verder…

Tuin in wording bij de Santmarkt

De bewoners van Santmarkt 407-414: Wij hebben het plan om een strook gras (langs het voetpad, zie foto’s) van 2 meter breed en ongeveer 30 meter lang te laten afplaggen. Wij willen daar een tuin Lees verder…

Bij weer blij in de stad

Denk je aan bijen, dan denk je aan raten vol…Florinda Nieuwenhuis, stadsecoloog van de gemeente Amsterdam en deelnemer van Bijzzzaak, helpt ons meteen uit de zoete droom: “Naast de honingbij kennen we 349 soorten wilde Lees verder…

De Mient winterklaar

Maaien en inzaaien De Mient 14 oktober 2019 Castricum. Je zou het niet zeggen, maar het gaat goed met het project De Mient Bloeit. De groenstrook langs het spoor lijkt er een beetje troosteloos bij te Lees verder…

Stuk groenstrook hoek Cieweg / C.F. Smeetslaan

Een bewoner van de Cieweg heeft het tegenover hun huis gelegen groenstrook omgevormd tot een prachtig stukje wilde natuur.

Landelijke Zaaidag april 2019

’Iedereen kan helpen Nederland bloemrijker te maken’ Op maandag 22 april organiseren Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting voor het vijfde jaar een landelijke zaaidag om Nederland bloemrijker te maken voor bijen en andere insecten. Particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen Lees verder…

Meer bloemen en bijen in Castricum

In augustus 2018 werd via een burgerinitiatief de werkgroep ‘Bijzzzaak’ opgericht. Inwoners van de gemeente Castricum, Limmen, Akersloot en de Woude die zich zorgen maken over de teruglopende bijenstand, werden opgeroepen te kijken hoe we Lees verder…

Bijzzzaak wil bijvriendelijke omgeving

Evenementen deze maand

Verslag Katjesdag 7 maart 2020

LUISTER NAAR ONS VERSLAG

Weten wat u kunt doen om wilde bijen en andere bestuivers te helpen?

Wie zijn wij

Wij zijn een groep enthousiaste natuurliefhebbers die een burgerinitiatief hebben opgestart in 2018, met als doel het bevorderen van de natuur binnen de dorpsgrenzen van Castricum in het algemeen en de leefomstandigheden van (bestuivende) insecten in het bijzonder.
Onze aanpak

Onze aanpak

- Via overleg met de gemeente Castricum te komen tot natuurlijker (ecologisch) groenbeheer

- Het initiëren van omvormingen van openbaar groen

- Het bewuster maken van dorpsgenoten en ze motiveren om natuurlijke acties te ondernemen.

Wat bieden wij?

Wat bieden wij?

We kunnen advies uitbrengen over een ecologische aanpak en aangeven waar nuttige informatie te vinden is.

Voor particuliere tuinen of terreinen kunnen we helaas geen actieve rol spelen want daar hebben we de mankracht niet voor.

Onze activiteiten

Onze activiteiten

- We organiseren regelmatig plant- en zaaidagen

- We helpen mee met het geven van educatie aan scholen en volwassenen en het organiseren van excursies bij lokale imkers.